A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 168
Function: _userAgent

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/setda/public_html/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/setda/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/setda/public_html/application/controllers/Home.php
Line: 19
Function: simpanPengunjung

File: /home/setda/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kabupaten Magelang

ING ADICARA KETHOPRAK PEPADI DALASAN KETHOPRAK PGRI WONTEN ING AMBAL WARSA KAPING 35 KOTA MUNGKID KANTHI LAKON “JUMENENGAN MANGKUBUMI” TUWIN “RADEN WIJAYA WINISUDHA”

WIDODO ANWARI, S.Sos Bagian Humas dan Protokol

Sesambetan kaliyan bab menika, supados Kethoprak mboten surut, panjenengan lan kula kedah mbudidaya mawi sarana pendidikan, inggih punika pendidikan wonten ing kulawarga, pendidikan wonten ing sekolah punapa dene jalur pendidikan wonten ing bebrayan. Kadostho ingkang dipun adani kaliyan PEPADI Kabupaten Magelang tuwin ugi PGRI Kabupaten Magelang.

Saklajengipun, pendidikan wonten ing sekolah ugi saged dados salah setunggalipun cara kangge nguri-uri budaya jawi tartamtunipun Kesenian Kethoprak.

Saksanesipun punika, ugi sampun kathah para sutresna ingkang nggadahi kawigatosan ngengingi kabudayan Jawi, wonten lembaga pendidikan, perusahaan, punapa dene ingkang dipun adani kaliyan paguyuban. Sadaya kalawau nelakaken kanthi cetha, bilih sejatosipun sinten kemawon saged lan kaajak supados ngupadi saha majengaken kabudayan Jawi.

Kulo ngajak, mliginipun kangge para wiranem utawi generasi muda, supados nggadhahi raos remen saha handarbeni dhumateng budaya Jawi satemah saged nuwuhaken tekad kangge nguri-uri saha nglestantunaken kabudayan jawi.

***) Widodo Anwari, S.Sos