A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/script/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/script/application/models/Counter_model.php
Line: 55
Function: _userAgent

File: /home/script/application/models/Counter_model.php
Line: 17
Function: browser_user

File: /home/script/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/script/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/script/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/script/application/models/Counter_model.php
Line: 160
Function: _userAgent

File: /home/script/application/models/Counter_model.php
Line: 18
Function: os_user

File: /home/script/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/script/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

Setda Kabupaten Magelang

ING ADICARA KETHOPRAK PEPADI DALASAN KETHOPRAK PGRI WONTEN ING AMBAL WARSA KAPING 35 KOTA MUNGKID KANTHI LAKON “JUMENENGAN MANGKUBUMI” TUWIN “RADEN WIJAYA WINISUDHA”

Fri, 07 2019 dilihat: 15 kali

Sesambetan kaliyan bab menika, supados Kethoprak mboten surut, panjenengan lan kula kedah mbudidaya mawi sarana pendidikan, inggih punika pendidikan wonten ing kulawarga, pendidikan wonten ing sekolah punapa dene jalur pendidikan wonten ing bebrayan. Kadostho ingkang dipun adani kaliyan PEPADI Kabupaten Magelang tuwin ugi PGRI Kabupaten Magelang.

Saklajengipun, pendidikan wonten ing sekolah ugi saged dados salah setunggalipun cara kangge nguri-uri budaya jawi tartamtunipun Kesenian Kethoprak.

Saksanesipun punika, ugi sampun kathah para sutresna ingkang nggadahi kawigatosan ngengingi kabudayan Jawi, wonten lembaga pendidikan, perusahaan, punapa dene ingkang dipun adani kaliyan paguyuban. Sadaya kalawau nelakaken kanthi cetha, bilih sejatosipun sinten kemawon saged lan kaajak supados ngupadi saha majengaken kabudayan Jawi.

Kulo ngajak, mliginipun kangge para wiranem utawi generasi muda, supados nggadhahi raos remen saha handarbeni dhumateng budaya Jawi satemah saged nuwuhaken tekad kangge nguri-uri saha nglestantunaken kabudayan jawi.

***) Widodo Anwari, S.Sos