A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 55
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 17
Function: browser_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 160
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 18
Function: os_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

Setda Kabupaten Magelang

TANGGAP SABDA BUPATI MAGELANG WONTEN ING UPACARA PENGETAN AMBAL WARSA KOTA MUNGKID INGKANG KAPING 35 WARSA 2019

Fri, 07 2019 dilihat: 28 kali

Wonten ing Pengetan Ambal Warsa Kota Mungkid ingkang kaping 35 wanci menika, ingkang ngumandhangaken sesanti, “Bekerja dengan Cinta Untuk Indonesia menuju Bahagia dan Sejahtera”, mujudaken wekdal ingkang trep kangge sesarengan mirsani dhateng prestasi, saha kridha ingkang kagayuh tumrap warga, bebrayan lan masyarakat Kabupaten Magelang, wiwit kula lan Edi Cahyana, SE dipun kukuhaken minangka Bupati lan Wakil Bupati Magelang periode 2019-2024, engkang dipun lantik kaliyan Gubernur Jawa Tengah, Bapa Ganjar Pranowo wonteng Semarang.

Sedaya kasiling kridha ingkang kaajab sesarengan, sampun ngantos ndadosaken gung diri nanging kosok wangsul kepara mugi dadosna pamecut tumrap sengkut gumregutipun makarya ngembat saha ngemban dhateng amanat masyarakat bebrayan ing Kabupaten Magelang.

Milo kula saestu tansah mawantu-wantu hangajab penyengkuyung lan makarya sesarengan saking sedaya jajaran Pamarentah Kabupaten Magelang, Instansi sarta Lembaga Vertikal, Instansi Swasta, TNI/Polri lan sedaya Komponen sanesipun ingkang wonten salebeting masyarakat, supados nglajengaken program-program pembangunan ingkang sampun lumampah, lan ngrampungaken ngantos wujudipun Visi sarta Misi Kabupaten Magelang, kados dene ingkang dipun ajab sesarengan.

Bab menika karaos wigati, karana sedaya menika mbetahaken gumolonging pamanggih lan tekad saking sedaya komponen, angadhepi tantangan ingkang saya kathah lan awrat ing warsa-warsa ingkang badhe dhateng.Pamarentah Kabupaten Magelang tanpa kendhat mbudidaya saha suka sumbangsih sarta ngayahi pakaryan ing saklebetipun memangun Kabupaten Magelang.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Magelang telah mendapatkan beberapa prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak antara lain:

1.  Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”;

2.  Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM;

3.  Kabupaten Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4.  Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5.  Penghargaan Inisisiasi Pelaksanaan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6.  Predikat “Pasar Tertib Ukur” dari Kementerian Perdagangan  untuk Pasar Grabag dan Pasar Talun;

7.  Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Baik Dengan Catatan”  Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

8.  Penerimaan Penghargaan Program Kampung Iklim Utama Tingkat Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk Desa Wonosari Kecamatan Kajoran dan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan dari Kementrian Lingkungan Hidup;

9.  Anugerah Bunda PAUD Tingkat Nasional;

10.   Selaku Pembina BUMD, beberapa penghargaan diraih oleh Bapas 69, PDAM dan PD BPR BKK dalam beberapa kategori;

11.   Penganugerahan BPBD Kabupaten/Kota Tahun 2018, Terbaik II Tingkat BPBD Kabupaten/Kota Wilayah Barat;

12.   TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa tengah Tahun 2018;

13.   Piagam Penghargaan sebagai Juara III Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

14.   Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik /KIP Award dalam kategori Badan Publik Cukup Informatif Tahun 2018, serta penghargaan – penghargaan lainnya sebagaimana terdapat pada buku III LKPJ.

***) Widodo Anwari, S.Sos