A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 55
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 17
Function: browser_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 160
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 18
Function: os_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

Setda Kabupaten Magelang

UPACARA PENGETAN AMBAL WARSA KOTA MUNGKID INGKANG KAPING 35 WARSA 2019

Fri, 07 2019 dilihat: 15 kali

Wonten ing Pengetan Ambal Warsa Kota Mungkid ingkang kaping 35 wanci menika kanthi tema “Bekerja dengan Cinta Untuk Indonesia menuju Bahagia dan Sejahtera”, tema menika mujudaken wekdal ingkang trep kangge mirsani sesarengan dhateng prestasi, saha kridha ingkang kagayuh tumrap warga bebrayan lan masyarakat Kabupaten Magelang, wiwit kula lan Bapa Edi Cahyana, SE dipun kukuhaken minangka Bupati lan Wakil Bupati Magelang periode 2019-2024, dening Gubernur Jawa Tengah, Bapa Ganjar Pranowo wonteng Semarang.

Sedaya kasiling kridha kalawau mugi mboten dados gung dhiri nanging kosok wangsulipun kepara mugi dadosaken pamecut tumrap sengkut gumregutipun makarya ngembat saha ngemban dhateng amanat masyarakat bebrayan ing Kabupaten Magelang.

Mila ing kalodhangan ingkang bagya mulya menika kula nggadhahi pangajab miwah penyengkuyung, sumangga sami makarya sesarengan sedaya jajaran Pamarintah Kabupaten Magelang, Instansi sarta Lembaga Vertikal, Instansi Swasta, TNI/Polri lan sedaya Komponen sanesipun ingkang wonten salebeting masyarakat, supados nglajengaken program-program pembangunan ingkang sampun lumampah murih Visi sarta Misi Kabupaten Magelang, kadi dene ingkang dipun ajab sesarengan saget kasembadan.

Babagan menika karaos wigati, karana sedaya menika mbetahaken gumolonging pemanggih lan tekad saking sedaya komponen, kangge ngadhepi tantangan ingkang saya kathah lan awrat ing warsa-warsa ingkang badhe dhateng.Pamarintah Kabupaten Magelang tanpa kendhat mbudidaya saha suka sumbangsih sarta ngayahi pakaryan ing saklebetipun memangun Kabupaten Magelang. Rikala warsa 2018 Pemerintah Kabupaten Magelang sampun sembada nggayuh prestasi satemah pikantuk pangaji aji utawi penghargaan ingkang mboten sekedhik, antawisipun:

1.  Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”;

2.  Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia saking Kementerian Hukum dan HAM;

3.  Kabupaten Layak Anak Kategori Madya saking Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4.  Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya saking Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5.  Inisisiasi Pelaksanaan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) saking Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6.  Predikat “Pasar Tertib Ukur” saking Kementerian Perdagangan  mirunggan  Pasar Grabag dalah Pasar Talun;

7.  Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Baik Dengan Catatan”  Tahun 2018 saking Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

8.  Program Kampung Iklim Utama Tingkat Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk Desa Wonosari Kecamatan Kajoran lan  Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan saking Kementrian Lingkungan Hidup;

9.  Anugerah Bunda PAUD Tingkat Nasional;

10.   Ugi pangaji aji utawi penghargaan minangka Pembina BUMD, Bapas 69, PDAM miwah PD BPR BKK ing kategori:

11.   Penganugerahan BPBD Kabupaten/Kota Tahun 2018, Terbaik II Tingkat BPBD Kabupaten/Kota Wilayah Barat;

12.   TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa tengah Tahun 2018;

13.   Piagam Penghargaan sebagai Juara III Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;

14.   Keterbukaan Informasi Publik /KIP Award dalam kategori Badan Publik Cukup Informatif Tahun 2018, sarta pangaji aji sanesipun kadi ingkang sinerat ing  buku III LKPJ. ***) Widodo Anwari, S.Sos