A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 55
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 17
Function: browser_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 160
Function: _userAgent

File: /home/skpd038/public_html/application/models/Counter_model.php
Line: 18
Function: os_user

File: /home/skpd038/public_html/application/core/MY_App.php
Line: 15
Function: simpanPengunjung

File: /home/skpd038/public_html/application/modules/endfront/controllers/Berita__.php
Line: 7
Function: __construct

File: /home/skpd038/public_html/index.php
Line: 327
Function: require_once

Setda Kabupaten Magelang

WAYANG KULIT “PELESTARIAN ADAT BUDAYA DAERAH SAFARI WAYANG DI KEC. PAKIS.

Fri, 07 2019 dilihat: 10 kali

Sayektosipun, basa Jawi menika mboten saged dipun pisahaken saking kabudayan Jawi saha perkawis panggula wenthah utawi pendidikan. Awit kesenian Jawi utawi wayang kulit  menika mujudaken piranti panggulawenthah saha dados wahananipun kabudayan jawi.

Kabudayaning manungsa mboten saged kapisahaken kaliyan basanipun. Jalaran basa menika mujudaken babagan ingkang tumut nemtokaken wontenipun kabudayan. Tanpa basa mesthi mboten badhe wonten kabudayan.

Semanten ugi, seserepan utawi pangertosan bab budaya wau namung saged dipun udi sarana ngupadi  saha saged lestantun lantaran panggula wenthah. Kejawi punika, ngrembakakaken budaya Jawi/kesenian jawi/wayang kulit badhe tumut nyengkuyung hamangun watak tuwin karakter bangsa, saha mujudaken jati dhiri bangsa Indonesia.***) Widodo Anwari, S.Sos